احترام به سالمند را چگونه به کودک یاد بدهیم

سالمندی، کمال انسان را نشان می هد، انسان بعد از تلاشهای خود در طول زندگی وارد دورانی می شود که می تواند از فرصت و موقعیت های جدید در راه تکمیل، تکامل و درست اندیشیدن استفاده کند، همچنین موقعیت خود را در جامعه و خانواده محکم تر سازد.

 

Continue reading “احترام به سالمند را چگونه به کودک یاد بدهیم”