راهکارهای تربیتی کودک فضول و خبرچین

برخی از خانواده ها به دلیل عدم تربیت صحیح فرزندانشان ، آنها را تبدیل به کودکانی خبرچین و فضول می کنند. داشتن چنین کودکی در خانواده مانند ضبط صوتی است که تمام مکالمات روزمره و اسرار خانواده را ضبط کرده و در اولین فرصت در اختیار دیگران خواهد گذاشت.

مهمترین دلیل خبرچین شدن کودکان، رفتار خود والدین است. زیرا درک حریم خصوصی و اهمیت حفظ آن بری کودکان سخت است؛ بنابراین هنگامی که والدین درحضور برخی افراد یا به صورت تلفنی، از مسائل مهم خانواده گی صحبت می کنند، کودکان اشتباه بودن خبرچینی را یاد نگرفته و با عادی دانستن آن با دلایل و انگیزه های مختلف به کار خود ادامه می دهند.

رفتار با کودک خبرچین

با مطالعه این بخش  با برخورد مناسب و چگونگی ترک این عادت در بچه ها آشنا می شوید.

Continue reading “راهکارهای تربیتی کودک فضول و خبرچین”